Referat generalforsamling 2016-17

Referatet læses ved at klikke på nedenstående link